Svētā Gara izliešanās – toreiz un tagad

Cerība > Sermon > Svētā Gara izliešanās – toreiz un tagad

Datums 2021-05-23
Sludinātājs Jānis Sadovskis

Svētā Gara izliešanās – toreiz un tagad

Lielā pavēle nest evaņģēliju visām tautām bija aktuāla pirmajā draudzē un ir aktuāla šodien. Vienīgi Svētais Gars ir tas, kurš pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Tādējādi Svētā Gara izliešanās bija vajadzīga gan cilvēkiem, kas dzīvoja laikā, kad Jaunā Derība nebija uzrakstīta, gan ikvienam, kas dzīvojam šodien. Ne velti apustulis Pēteris Vasarsvētku dienā sludināja, ka solījums dabūt grēku piedošanu un Svētā Gara dāvanu, ir dots ne tikai viņa klausītājiem, bet arī to bērniem un visiem, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.

Kalendārs

jūlijs 2021

PirOtrTreCetPieSesSve
1
2
3
4
  • Dievkalpojums
  • Kopīgas draudzes lūgšanas
5
6
7
8
9
10
11
  • Dievkalpojums
  • Kopīgas draudzes lūgšanas
12
13
14
15
16
17
18
  • Dievkalpojums
  • Kopīgas draudzes lūgšanas
19
20
21
22
23
24
25
  • Dievkalpojums
  • Kopīgas draudzes lūgšanas
26
27
28
29
30
31