Lūgšanu nakts “Esiet ar mani nomodā

Tajā naktī, kad Jēzus cīnījās par garīgu uzvaru, Viņš teica saviem mācekļiem: Palieciet šeitan un esiet ar mani nomodā

Starpkonfesionālais projekts “Lūgšanu nakts” uzaicina visu konfesiju draudzes un mājasgrupas vienoties vienlaicīgā Lielās Piektdienas lūgšanu naktī “Esiet ar mani nomodā”.

Sāksim 30. marta plkst 21:00 un līdz sev iespējamam laikam 31. martā

No 23:00 LKR būs tiešais ēters, kura laikā tiks apzvanītas dalību apstiprinājušās lūgšanu vietas. Paralēli būs iespēja zvanīt uz radio un dalīties ar savām lūgšanām.

Meklēsim Kristu pašu, lūgsim par attiecību dziļumu un par Viņa uzvarām mūsu dzīvēs un draudzes dzīvē.

Garīgais redzējums

Garīgais redzējums šai lūgšanu naktij ir no Mateja evanģēlija 6. nodaļas, kur Jēzus naktī saka saviem mācekļiem negulēt, bet būt ar Viņu nomodā.

Kāpēc viņiem vajadzēja būt nomodā, un ko viņiem vajadzēja darīt? Lai to izprastu, ir jāsaprot, ko darīja Jēzus. Šajā naktī Viņš cīnījās ar savu vājumu, bailēm, vēlmi dzīvot, lai gūtu uzvaru un paklausītu Tēvam. Viņš cīnījās par garīgu uzvaru savā dzīvē un par to, lai caur šo uzvaru, pasaule tiktu glābta. Kādā veidā Viņš cīnījās? Ar lūgšanu. Tas ir vienīgais ierocis, ar ko var izcīnīt šādas uzvaras. Bet ko tad vajadzēja darīt mācekļiem? Nevis vienkārši būt ar Viņu kopā, gaidot, kā tas viss beigsies, bet arī viņiem vajadzēja lūgt. To mēs redzam nākamajos pantos, kur Jēzus aicina būt modriem un lūgt Dievu.

Šodien, pēc 2000 gadiem, nekas nav mainījies. Kristus ar Lieldienu vēsti cīnās par cilvēku glābšanu – lai tie apstātos, aizdomātos un tiktu glābti. Viņš vēl joprojām cīnās. Un tieši tāpat, kā torezi, Viņš aicina mūs, savus mācekļus, būt nomodā, un lūgt par Viņa uzvarām mūsu dzīvēs, mūsu draudzēs un par cilvēku glābšanu mūsu zemē Latvijā.

Tāpēc šajā naktī būsim kopā viens ar otru, būsim kopā ar Viņu un būsim lūgšanā, lai uzvarētu.

Lūgšanu nakts programma

Latvijas kristīgais radio

Programma tiks precizēta tuvākajā laikā

Draudze “Cerība”

22:00 – 23:30 Pielūgsme un slavēšana
23:30 – 00:00 Kopējās lūgšanas par aktuālām tēmām
00:00 – 01:00 Personīgais laiks ar Dievu
01:00 – 01:30 Laiks sadraudzībai
01:30 – 06:00 Pielūgsme, aizlūgšanas par cilvēkiem, kopējas lūgšanas

Kontaktpersona:

Māc. Jānis Sadovskis
Tel: 29296541
E-pasts: janis.sadovskis@ceriba.lv