Vislatvijas lūgšanu nakts

Lūgšanu nakts “Jo Tu esi tas Kungs, Mans Dievs, es gribu būt svēts”

Atkal ir klāt laiks, kad mūsu zemē tiek slavināti citi dievi, celti augšā pagāniskie rituāli un viss kas ar to saistīts. Tāpēc ar lūgšanām  pacelsim augstu dzīvā un vienīgā Dieva vārdu!

Starpkonfesionālais projekts “Lūgšanu nakts ” un biedrība “Tautas lūgšana” uzaicina visu konfesiju draudzes un mājas grupas pievienoties lūgšanu naktij ” Jo Tu esi tas Kungs, Mans Dievs, es gribu būt svēts”.

Lūgšanu nakts notiks no 14. jūnija plkst. 21.00 līdz katrai lūgšanu vietai iespējamam laikam 15. jūnijā.
Nāktī naktī no 23:00 LKR ēterā īpaša nakts programma ar iespēju sazvanīties un intervijas ar draudzēm, kas piedalās.
Slavēsim mūsu Kungu kā vienīgo Dievu, lūgsim par mūsu tautas atgriezšanos no pagānisma pie Jēzus Kristus, par kristiešu nošķiršanos no visa nesvētā un par cilvēku pasargāšanu no nelaimēm.

Garīgais redzējums

Mūsu zemē Latvijā Jāņu laiks ir laiks, kas ir pilns ar izaicinājumiem, jautājumiem , un ar aicinājumu parādīt savu izvēli. Mēs zinām, ka Jāņos tiek pieminētas un slavinātas pagānu dievības. Tiek veikti dažādi apzināti un neapzināti rituāli, kas  saistīti ar mūsu senču ticējumiem un pagāniskajām saknēm. Daudziem tas saistās  ar mūsu tautas identitāti, pagātnē un arī šodienDiemžēl, arī daudziem kristiešiem nesagādā diskomfortu sēdēt pie Līgo ugunskuriem, slavināt dziesmās Jānīti, Māru un citas pagāniskās dievības. Pacelt kopā ar citiem alus kausu un izbaudīt visu to atmosfēru, ko sniedz šis uguns rituāls. Daudzi attaisnojas, ka nepielūdzot  dievības, tikai sabraucot kopā ar radiem uz tādu labu Lavtviešu tradīciju, kas stiprinot mūsu identitāti un ceļot pašapziņu.  Tas, ka šis rituāls, šī tradīcija, šie svētki veltīti pagānu dievībām un viņu pielūgsmei  daudzus nemaz nemulsina. Bet svētie raksti, Bībele, Dieva vārds, mums saka: “Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis. Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka Tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad Es jūs pieņemšu. Tad Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit Man par dēliem un meitām, saka Tas Kungs, Visuvaldītājs.” (2 Pāvila vēstulē korintiešiem 6:14-18).

Mēs mīlam mūsu zemi, mēs mīlam šo tautu, un mēs lūdzam Dievu par Latvijas tagadni un nākotni. Mēs esam PAR Latviju. Nav vajadzīgs noliegt vai aizmirst mūsu tautas pagātni, tās saknes, tās vēsturi. Tā ir mūsu vēsture. Mēs varam lepoties ar labām lietām mūsu tautā, izcilām personībām, tautas inteliģenci un darba tikumu, drosmi pastāvēt par sevi, sīkstumu cauri gadu simtiem un dažādiem un daudzveidīgiem  Dieva meklējumiem. Bet tā ir pagātne. Bībele saka: “Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Jo Viņš nolicis dienu, kurā Viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu Vīru, ko Viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams To no mirušiem” (Apustuļu darbi 17:30-31).

Mūsu nākotne nav pagātnē vai  senču ticējumos, bet mūsu ticībā un mīlestībā uz Dievu caur mūsu Kungu un glābēju – Jēzu Kristu. Un mūsu uzticībā viņa vārdam un sekošanā Viņa gribai. Mēs neesam pret kādu, mēs aicinām iestāties PAR Dievu mūsu zemē PAR  Viņa kārtību, PAR Viņa gribu, PAR sekošanu Viņam un PAR Latviju un tās nākotni.

14. jūnija lūgšanu nakts programma

Plānotā programma Latvijas kristīgajā radio
23.00 – 00.00 Vārds, mācītāju uzruna
00.00 – 01:00 Sazvanīšanās ar lūgšanu vietām
01:00 – 03:00 Iespēja klausītājiem zvanīt uz radio eteru un tiešajā ēterā lūgt par aktuālām tēmām

Ieteicamā kārtība draudzēs
21:00 – 22:00 Pielūgsme un slavēšana
22:00 – 22:30 Vārds par lūgšanu nakts tēmu
22:30 – 23:00 Personīgais laiks ar Dievu
23.00 – Kopējais lūgšanu laiks par Lūgšanu nakts tēmu un citām draudzei,
konfesijai, Kristus miesai un Latvijai svarīgām tēmām

Lieldienu lūgšanu naktij reģistrētās lūgšanu vietas

Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku draudze “Cerība” un Rīgas vasarsvētku draudze „Dzīvības Avots”
Rīga | Āgenskalns | Nometņu iela 31
Laiks: 21:00 / 14.06 – 02:00 / 15.06
Kontaktpersona: Māc. Jānis – 29296541

Madonas Baptistu draudze
Madona | Maskavas iela 10A
Laiks: 21:00 / 21.06 – 02:00 / 22.06
Kontaktpersona: Inga Krūmiņa
Komentārs: Lūgšanu nakts notiks 21. jūnijā

Lestene
Tukuma novads | Lestenes pagasts | Lestene | Lestenes muiža | LV-3146
Laiks: 19:00 / 14.06 – 03:00 / 15.06
Kontaktpersona: Aivars – 29812889
Komentārs: Kurzemes draudžu lūgšanu pasākums

Ventspils
Ventspils | Loču iela 8
Laiks: 20:30 / 14.06 – 22:00 / 14.06
Kontaktpersona: Jekaterina – 26717841
Draudzes lielāka daļa būs Kurzemes lūgšanu nakts pasākumā Lestenē, bet tie, kuri apstākļu dēļ nevar- būs uz vietas Ventspilī

Tēva nams
Priekules nov | Bunkas pag | Tadaiķi | “Tēva nams,”
Laiks: 21:00 / 14.06 – 02:00 / 15.06
Kontaktpersona: Sarmīte – 28298517

Bauskas Kristīgais Centrs: Jaunā dzīve
Bauska | Mēmeles iela 1b
Laiks: 21:00 / 14.06 – 23:00 / 14.06
Kontaktpersona: Māc. Andrejs

Kontaktpersona:

Māc. Jānis Sadovskis
Tel: 29296541
E-pasts: janis.sadovskis@ceriba.lv