Lūgšanu nakts “Kungs, es lūdzu, svētī manu zemi”

Starpkonfesionālais projekts “Lūgšanu nakts ” un biedrība “Tautas lūgšana” uzaicina visu konfesiju draudzes un mājas grupas pievienoties Latvijas simtgadei veltītai Lūgšanu naktij “Kungs, es lūdzu, svētī manu zemi”.

Lūgšanu nakts notiks 16. novembrī no 21.00 līdz katrai draudzei iespējamam laikam 17. novembrī.
Latvijas Kristīgajā Radio plānota tiešā ētera nakts programma ar iespēju zvanīt uz studiju, un sazvanīšanās ar lūgšanās iesaistītajām draudzēm.
Lūgsim par mūsu attiecībām ar Dievu, par Latvijas vajadzībām un nākotni un par draudžu kalpošanu valstij.

Garīgais redzējums

Garīgais redzējums Latvijas simtgades lūgšanu naktij bija no Mateja evanģēlija 6. nodaļas, kur Jēzus naktī saka saviem mācekļiem negulēt, bet būt ar Viņu nomodā.

Kāpēc viņiem vajadzēja būt nomodā, un ko viņiem vajadzēja darīt? Lai to izprastu, ir jāsaprot, ko darīja Jēzus. Šajā naktī Viņš cīnījās ar savu vājumu, bailēm, vēlmi dzīvot, lai gūtu uzvaru un paklausītu Tēvam. Viņš cīnījās par garīgu uzvaru savā dzīvē un par to, lai caur šo uzvaru, pasaule tiktu glābta. Kādā veidā Viņš cīnījās? Ar lūgšanu. Tas ir vienīgais ierocis, ar ko var izcīnīt šādas uzvaras. Bet ko tad vajadzēja darīt mācekļiem? Nevis vienkārši būt ar Viņu kopā, gaidot, kā tas viss beigsies, bet arī viņiem vajadzēja lūgt. To mēs redzam nākamajos pantos, kur Jēzus aicina būt modriem un lūgt Dievu.

Šodien, pēc 2000 gadiem, nekas nav mainījies. Kristus cīnās par cilvēku glābšanu – lai tie apstātos, aizdomātos un tiktu glābti. Viņš vēl joprojām cīnās. Un tieši tāpat, kā torezi, Viņš aicina mūs, savus mācekļus, būt nomodā, un lūgt par Viņa uzvarām mūsu dzīvēs, mūsu draudzēs un par cilvēku glābšanu mūsu zemē Latvijā.

Tāpēc 16.novembra naktī bijām kopā viens ar otru, bijām kopā ar Viņu un bijām lūgšanā, lai uzvarētu.

16. novembra lūgšanu nakts programma

Latvijas kristīgais radio
23.00 – 00.00 Vārds, mācītāju uzruna
00.00 – 01:00 Sazvanīšanās ar lūgšanu vietām
01:00 – 03:00 Iespēja klausītājiem zvanīt uz radio eteru un tiešajā ēterā lūgt par aktuālām tēmām

Draudzes
21:00 – 23:30 Pielūgsme un slavēšana

23:30 – 00:00 Kopējās lūgšanas par aktuālām tēmām

00:00 – 01:00 Personīgais laiks ar Dievu

01:00 – 01:30 Laiks sadraudzībai

01:30 – 06:00 Pielūgsme, aizlūgšanas par cilvēkiem, kopējas lūgšanas

Novembra naktij reģistrētās lūgšanu vietas

Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku draudze “Cerība”
Nometņu iela 31 / Āgenskalns / Rīga
Laiks:21:00 / 30.03 – 06:00 / 31.03
Kontaktpersona: Jānis – 29296541

Draudzes “Kristus Pasaulei” mājas grupas
Tiks lūgts grupās pa mājām
Laiks: 21:00 / 16.11 – 06:00 / 17.11
Kontaktpersona: Pārsla – 20378933

Draudze “Jaunā paaudze”
Ventspils, Loču iela 8
Laiks: 19:00 / 16.11 – 22:00 / 17.11
Kontaktpersona: Egils – 26564956

Rīgas Sv. Pāvila ev. lut. draudze
A.Deglava iela 1, Rīga
Laiks: 19:00 / 16.11 – 02:00 / 17.11
Kontaktpersona: Seila – 29741123
Komentārs: Lūgšanas notiks baznīcā un baznīcas pagrabā

Misija “Tēva nams”
Priekules nov., Bunkas pag., Tadaiķu ciems.
Laiks: 21:00 / 16.11 – 06:00 / 17.11
Kontaktpersona: Sarmīte – 28298517

Rīgas Vasarsvētku Draudze “Patiesības Vārds”
Ģertrūdes 72, Rīga
Laiks:22:00 / 16.11 – 02:00 / 17.11
Kontaktpersona: Sergejs – 26821111

Platones Kristiešu Centrs
Jelgavas nov., Platones pag., Meža iela 4
Laiks: 21:00 / 16.11 – 02:00 / 17.11
Kontaktpersona: Andris – 25937384

Auces baptistu draudze
Auce, Tukuma iela 10
Laiks: 21:00 / 16.11 – 24:00 / 16.11
Kontaktpersona: Leonīds – 22304176

Rīgas svētās Marijas Magdalēnas draudze
Klostera iela 2, RĪga
Laiks: 20:00 / 16.11 – 01:00 / 17.11
Kontaktpersona: Andris – 29497000

Priekules baptistu draudze
Zāļu iela 12, RĪga
Laiks: 21:00 / 16.11 – 02:00 / 17.11
Kontaktpersona: Guntars – 27503740

Kontaktpersona:

Māc. Jānis Sadovskis
Tel: 29296541
E-pasts: janis.sadovskis@ceriba.lv