Lūgšanu nakts 10. aprīlī nenotiks draudzes telpās, katrs ir aicināts lūgt savās mājās, kā arī klausīties LKR tiešraidi no plkst 20:00 – 03:00

Starpkonfesionālais lūgšanu projekts “Lūgšanu nakts”, biedrība “Tautas lūgšana” un Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība uzaicina visu konfesiju draudzes un grupas pievienoties Lūgšanu naktij “Esiet nomodā un lūdziet Dievu!” Lielās Piektdienas vakarā, 7. aprīlī no plkst.21.00 līdz plkst. 1.00 vai sev iespējamam laikam.

Organizēsim savās draudzēs, mājasgrupās un mājās, kā arī personīgi piedalīsimies kādā no vietām klātienē vai individuāli pieslēdzoties tiešraidei, kura no draudzes “Cerība” norisināsies līdz plkst. 1:00. Lūgšanu vietas aicinām reģistrēt.

Aicināsim visus pārdomāt Lieldienas. Aicināsim visus, kas stāv izvēļu priekšā, kas saskarās ar kārdinājumiem, kam ir grūti piedot, kam ir vajadzības, izcīnīt savu uzvaru šajā naktī caur lūgšanu un Dieva pielūgsmi .  Vienosimies garīgi ,un kopā lūgsim Dievu.

Un esiet Man svēti, jo Es, Tas Kungs, esmu svēts un Es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs Man piederat.
/3. Mozus 20:26/

Līgo laikā šis jautājums ir sevišķi aktuāls – kam sekot un kas ir mans Dievs? Ko pielūgt un kādus svētkus svētīt? Starpkonfesionālais projekts “Lūgšanu Nakts “, vienoti ar citiem projektiem, aicina draudzes, mājasgrupas un personīgi Tevi, Kristus mācekli, iestāties par svētumu un atdalītību priekš Dieva Dēla Jēzus. Aicinām  to darīt, organizējot  savās draudzēs  lūgšanu nakti “Un esiet Man svēti” no 23. jūnija 21.00 līdz 24. jūnija sev iespējamam laikam. Lūgsim par svētumu savā un  Kristus Draudzes dzīvē,  par Latvijas tautas atgriešanos no pagānisma un cilvēku pasargāšanu. Papildu klātienes lūgšanām, Latvijas Kristīgajā Radio būs īpaša nakts programma no plkst. 23.00. līdz 03:00.

Reģistrētās klātienes lūgšanu vietas

Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku draudze “Cerība”
Rīga, Āgenskalns, Nometņu iela 31
Plkst. 21:00 – 01:00
Kontaktpersona: Māc. Jānis – 29296541

Aizputes Vasarsvētku draudze
Aizpute, Kalvenes iela 12
Plkst. 20:00 – 23:00
Kontaktpersona: Māc. Guntis – 25912715

EKB “Jaunā paaudze” Ventspils draudze
Ventspils, Loču iela 8
Plkst. 21.00 – 1:00,
Kontaktpersona: Egils – 26564956
Lūgšana un slavēšana latviešu un krievu valodā, kā arī plkst. 18:00 filmas “Kristus ciešanas” skatīšanās

Vasarsvētku draudze “Tēva nams”
Bunkas pag. Tadaiķi, Saules iela 16
Plkst. 21.00 – 00:00
Kontaktpersona: Sarmīte – 28298517

Madonas baptistu draudze
Maskavas iela 10, Madona; LV -4801
Plkst. 21:00- 23:00
Kontaktpersona: Inga – 28317532

Draudzes “Kristus Pasaulei” mājas grupa
Rīga, Biķernieku iela 102 – 74
Plkst. 21:00 – 22:00
Kontaktpersona: Daiga – 27491311

Ev. kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze” Ventspils draudze
Ventspils, Loču iela 8
Plkst. 21:00 – 02:00
Kontaktpersona: Kate – 26717841, Rita – 27459886
Pirms tam, no 18:00 līdz 20:00 filma “Kristus ciešanas”

Rīgas Vasarsvētku draudze “Dzīvības avots”
Rīga, Ūnijas iela 99, kristīgais centrs “Labā vēsts”
Plkst. 20.00 – 23:00
Kontaktpersona: Modris Ozolinkevičs – 29726559

Valmieras Vasarsvētku draudze Ticības avots
Valmiera, Raiņa ielā 8
Plkst. 21.00- 1:00
Kontaktpersona: Māris – 26436672

Bauskas Kristīgais Centrs “Jaunā dzīve”
Bauska, Mēmeles iela 1, LV-3901
No 21.00, bez konkrēta beigu laika
Kontaktpersona: Māc. Erlands – 26892786

7. aprīļa Lūgšanu nakts garīgais redzējums

Tuvojas Lieldienas – dienas, kad svinēsim Jēzus Kristus uzvaru pār nāvi un Viņa augšāmcelšanos, BET, tas bija tikai redzamais rezultāts Viņa neredzamai garīgajai uzvarai.

Kur un kad tika izcīnīta šī uzvara, kuru nevarēja redzēt, bet tā jau bija?

Uzvara tika izcīnīta Ģetzemenes dārzā. Jēzus apzinoties Savu misiju un Dieva gribu Savai  dzīvei, skaidri saprotot kas Viņu gaida – visas sāpes, pazemojumus, mežonīgās ciešanas, un to, ka uz mirkli tiks Tēva atstāts, dara vienīgo, kas var atnest uzvaru pār bailēm no ciešanām un uzvaru pār vēlmi dzīvot. Uzvaru pār milzīgu garīgu spiedienu, ko Viņš piedzīvo tajā vakarā. Jēzus Ģetzemenes dārzā nokrīt ceļos un lūdz, nāves baiļu sviedrus liedams, un lūgšanā pārvar sevi, nomirst priekš sevis, lai dzīvotu un mirtu Dievam un cilvēku glābšanai.

Tajā brīdī, kad viņu nāk arestēt, tajā brīdī, kad tiek tiesāts, tajā brīdī, kad  tiek šaustīts, briesmīgājā brīdī, kad tiek piesists krustā,
kad vairākas stundas karājas pie krusta slāpēs, pazemojumā, mežonīgas sāpes ciesdams,Viņš iekšēji jau ir MIRIS. Miris priekš sevis – līdz ar to, jau uzvarējis.

Ceturtdienas vakarā, Ģetzemenes dārzā uz lūgšanu ejot ,Jēzus  pats aicina līdzi savus mācekļus, kuriem saka vārdus: “Palieciet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā”. Kārdināšanas laikā- nekrītiet, nepadodieties, nesalūztiet. Pēc kādām stundām, Pēteris, pieredzējis, nobriedis vīrs, kas trīs gadus bija staigājis kopā ar Jēzu, redzējis brīnumus, noticējis Jēzum, kā Dieva Dēlam – raud. Raud aiz izmisuma, savas bezspēcības, raud aiz nožēlas, jo ir aizliedzis, nodevis, pievīlis bailēs par savu dzīvību savu draugu, savu skolotāju, savu Kungu. To cilvēku, kuru apbrīnoja, mīlēja un, kam gribēja līdzināties.

Vai Pēteris varēja neraudāt? Vai Pēteris varēja nostāvēt, nenodot, neaizliegt Jēzu? Kas būtu noticis ar Pēteri, ja viņš nebūtu pakritis kārdināšanas laikā? Mēs nezinām, bet mēs ticam, ka viņš varēja palikt uzticams Jēzum, ja vien  viņš ar brāļiem būtu lūdzis tajā vakarā, nevis gulējis garīgi un fiziski.

Kāpēc tā varētu domāt? Jēzus viņiem bija pateicis garīgas uzvaras atslēgu – lūgšana. Vienīgi lūgšana, saruna, būšana ļoti tuvu ar mūsu Debesu Tēvu dod mums uzvaru tumsas stundā. Jēzus vārdi atklāj un  parāda, ka nekāds mūsu cilvēciskais spēks, apņemšanās, stingrais raksturs nespēj izturēt tos  uzbrukumus ar kuriem ienaidnieks nāk pret mums. Vienīgi lūgšana spēj atnest šo iekšējo uzvaru, šo ugunsmūri, kas palīdz nostāvēt.
Šodien mēs sastopamies arvien vairāk ar kārdinājumiem, izaicinājumiem, piedāvājumiem, ar mirkļiem, kad vajag pastāvēt par to, kas ir dārgs, kas ir svēts un, kas ir taisns Dieva acīs. Mums visiem vajag spēku. Mums visiem vajag šo iekšējo uzvaru. Mums visiem vajag šo iekšējo lēmumu nomirt, salūzt priekš sevis, lai dzīvotu Dievam. Lielās Piektdienas vakars, Lūgšanu nakts ir lielisks laiks lai lūgtu, lai pieņemtu lēmumus, lai uzvarētu sevi, lai izietu izmainīti un atjaunoti. Tāpēc, arī šodien ir tikpat aktuāls Jēzus aicinājums: “Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka  neiekrītat kārdināšanā… “.

Rīko lūgšanu nakti? Reģistrē lūgšanu vietu!

Kontaktpersonas

Kontaktpersona:

Māc. Jānis Sadovskis
Tel: 29296541

Lūgšanu nakts tiešraide

Lūgšanu vietas reģistrācijas anketa

Attēli lūgšanu nakts organizatoriem.