Video ar Iedrošinājumiem no draudzes locekļiem

Noskaties iedrošinājumus →

Video ar Iedrošinājumiem no draudzes locekļiem

Draudzes klātienes pasākumi ir atcelti

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī un Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumiem, draudzes namā šobrīd pulcēties nav iespējams, katru svētdienu būs dievkalpojumu tiešraides plkst 11:00.

Aizlūgšanas un praktiskas vajadzības

piemēram, produktu vai zāļu piegāde.

Diakoni Rīgā: Anita Ozola 27016561

Diakoni Tukumā: Rita Līce 26813632

Ziedojumi

Konts Rīgā:

LV81UNLA0003000701816

Konts Tukumā:

LV44HABA0551042105470

Maksājuma mērķis: ziedojums

Spied šeit, lai uzzinātu visus rekvizītus

Lūgšanas katru dienu plkst. 21:00

Aizlūgšanām vai praktiskām vajadzībām (produktu, zāļu piegāde).

Diakoni Rīgā: Anita Ozola 27016561

Diakoni Tukumā: Rita Līce 26813632

Šobrīd iespējams ziedot 3 veidos:

  1. Bankas pārskaitījums

Rīgā

Nosaukums: Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku draudze “Cerība”

Reģ. nr.: 90000159462

Konts: LV81UNLA0003000701816

Norēķinu rekvizīti: SEB banka A/S, UNLALV2X

Maksājuma mērķis: ziedojums

Tukumā

Nosaukums: Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku draudze “Cerība”

Reģ. nr.: 90000159462

Konts: LV44HABA0551042105470

Norēķinu rekvizīti: Swedbank A/S , HABALV22

Maksājuma mērķis: ziedojums

  1. Atliekot atsevišķā vietā un noziedojot tad, kad būs iespēja apmeklēt draudzi klātienē.
  1. Sazinoties ar diakonu kalpošanu un vienojoties par kādu citu veidu.

 

Katru dienu lūgšanas plkst. 21:00

 

Vasarsvētku draudze “Cerība”

Mēs esam Dieva ģimene „Cerība”, kas, Svētā Gara vadīti, sludinot evaņģēliju, meklē pazudušos, pieved Kristum, apmāca un izsūta mācekļus, lai cilvēki pasaulē piedzīvotu Dievu un tiktu glābti.


Draudzes Bībeles pants:

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies… Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.

– Vēstule Ebrejiem 10:35 – 37, 39

Jaunumi

Pievienojies mums katru svētdienu

11:00 Rīgā, Nometņu ielā 31.

16:00 Tukumā, Pils ielā 11.