Aicinām dievkalpojumus skatīties tiešsaistē
svētdien plkst. 11:00

Covid-19 izplatības ierobežošanas nolūkos, saskaņā ar MK noteikumiem, dievkalpojumi klātienē Tukumā nenotiek un Rīgā klātienē notiek ļoti ierobežotā apmeklētāju skaitā, tikai ar personīgu pieteikšanos pie diakoniem.

Misijas māceklības kurss

9 sestdienu kursi pamatzināšanām jaunu draudžu dibināšanā, drosmei evaņģelizēt un kalpot.

Vairāk par kursu →

 

Vasarsvētku draudze “Cerība”

Mēs esam Dieva ģimene „Cerība”, kas, Svētā Gara vadīti, sludinot evaņģēliju, meklē pazudušos, pieved Kristum, apmāca un izsūta mācekļus, lai cilvēki pasaulē piedzīvotu Dievu un tiktu glābti.


Draudzes Bībeles pants:

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies… Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.

– Vēstule Ebrejiem 10:35 – 37, 39

Jaunumi

Pievienojies mums katru svētdienu

11:00 Rīgā, Nometņu ielā 31.

16:00 Tukumā, Pils ielā 11.