Sakarā ar MK noteikumiem klātienē Dievkalpojumu var apmeklēt pēc iepriekšēja pieraksta pie draudzes diakones Anitas 27016561.

Aicinām dievkalpojumus skatīties tiešsaistē
svētdien plkst. 11:00

Covid-19 izplatības ierobežošanas nolūkos, saskaņā ar MK noteikumiem, dievkalpojumi klātienē Tukumā nenotiek un Rīgā klātienē notiek ļoti ierobežotā apmeklētāju skaitā, tikai ar personīgu pieteikšanos pie diakoniem.

Alfa kurss - sākam janvārī

Video sazvanu nodarbību cikls, kas brīvā formā palīdz iepazīt kristīgās ticības pamatus. Tukumā, Rīgā un zīmju valodā.

Vairāk →

Vasarsvētku draudze “Cerība”

Mēs esam augoša, mūsdienīga, visiem atvērta Dieva ģimene “Cerība”, kas, Svētā Gara vadīta, sludina Jēzus Kristus evaņģēliju.


Draudzes Bībeles pants:

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies… Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.

– Vēstule Ebrejiem 10:35 – 37, 39

Jaunumi

Sakarā ar MK noteikumiem klātienē Dievkalpojumu var apmeklēt pēc iepriekšēja pieraksta pie draudzes diakones Anitas 27016561

Svētdienās 11:00 Rīgā, Nometņu ielā 31.