Lūgsim par žēlastību Latvijai 23. un 24. jūnijā.

Vasarsvētku draudze “Cerība”

Mēs esam Dieva ģimene „Cerība”, kas, Svētā Gara vadīti, sludinot evaņģēliju, meklē pazudušos, pieved Kristum, apmāca un izsūta mācekļus, lai cilvēki pasaulē piedzīvotu Dievu un tiktu glābti.


Draudzes Bībeles pants:

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies… Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.

– Vēstule Ebrejiem 10:35 – 37, 39

Jaunumi

Pievienojies mums katru svētdienu

11:00 Rīgā, Nometņu ielā 31.

16:00 Tukumā, Pils ielā 11.

Mūsu draudze attēlos

2017. gada sienas plānotājs

Lai gada plānošana būtu efektīvāka, lejupielādējiet izdrukājamu 2017. gada sienas plānotāju.

Atvērt saglabājamu bildi →