Saskaņā ar MK noteikumiem, dievkalpojumi klātienē Tukumā un Rīgā nenotiek.
Aicinām pieslēgties mums tiešraidē tepat mājaslapā.

Aicinām dievkalpojumus skatīties tiešsaistē
svētdien plkst. 11:00

Covid-19 izplatības ierobežošanas nolūkos, saskaņā ar MK noteikumiem, dievkalpojumi klātienē Tukumā nenotiek un Rīgā klātienē notiek ļoti ierobežotā apmeklētāju skaitā, tikai ar personīgu pieteikšanos pie diakoniem.

Digitālā svētdienas skola

Pievienojies jau šo svētdien no rīta puteklītes piedzīvojumu jaunajai sērijai

Skaties šeit →

Vasarsvētku draudze “Cerība”

Mēs esam augoša, mūsdienīga, visiem atvērta Dieva ģimene “Cerība”, kas, Svētā Gara vadīta, sludina Jēzus Kristus evaņģēliju.


Draudzes Bībeles pants:

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies… Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.

– Vēstule Ebrejiem 10:35 – 37, 39

Jaunumi

Dievkalpojumus šobrīd klātienē apmeklēt nevar, tāpēc aicinām pieslēgties Dievkalpojuma tiešraidei.