Svētdienas skolas pārtraukums

Vasaras laikā arī svētdienas skoliņā ir pauze, taču tāpat aicinām ģimenes ar bērniem, jo turpina darboties bērnu un zīdaiņu telpas.

Vasarsvētku draudze “Cerība”

Mēs esam augoša, mūsdienīga, visiem atvērta Dieva ģimene “Cerība”, kas, Svētā Gara vadīta, sludina Jēzus Kristus evaņģēliju.


Draudzes Bībeles pants:

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies… Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.

– Vēstule Ebrejiem 10:35 – 37, 39

Jaunumi

Dievkalpojumi svētdienās 11:00 Rīgā, Nometņu ielā 31 un
plkst. 16:00 Tukumā, Meža ielā 22, 2. stāvā