Palikt uzticīgam un uzticamam

Cerība > Sermon > Palikt uzticīgam un uzticamam