Izmet tīklus dziļumā un seko Man!

Cerība > Sermon > Izmet tīklus dziļumā un seko Man!