Atļauj Svētajam Garam sevi piepildīt

Cerība > Sermon > Atļauj Svētajam Garam sevi piepildīt