Sieviešu vakari Tukumā “Sirdsdārzs”

Aicinām sievietes būt kopā attālināti un pieslēgties noslēdzošajam “Sirdsdārzam” par tēmu ‘”Uzziedēt caur nespēku”- 29.maijā no plkst. 18.00 būs pieejams audio ieraksts mājaslapā.

Ir brīži dzīvē, kad mūsu sirds piedzīvo sausuma un pagurumam sezonu. Runāsim, kā nepagurt, bet smelties spēku un atspirdzinājumu Dievā, lai no jauna uzziedētu! Īpašais viesis būs Kristīne Žavnere. Kristīne ir brīnišķīga sieva, mīloša mamma, kuras sirds ir nodevusies kalpot Tam Kungam un cilvēkiem. Viņa kopā ar vīru kalpo draudzē “Brīvības centrs”, kā arī Latvijas kristīgajā radio vada raidījumu “Lūgšanu nams”, bet ikdienā praktiski palīdz cilvēkiem, strādājot par ārstu. “Sirdsdārzā” viņa dalīsies ar savu “uzziedēšanas stāstu”, kur viņas nespēkā Dieva spēks varens parādījies!

Audio ieraksts ar Kristīni Žavneri - "Uzziedēt caur nespēku"

Kristīne Žavnere

Audio ieraksts ar Ariadnu - "Uzziedēt caur piedošanu"

Kas ir Sirdsdārzs?

Sirdsdārzs” ir vieta, kur kopā tiekas sievietes, lai brīvā atmosfērā dalītos par dažādām tēmām, kas sievietēm ir būtiskas, lai iedrošinātu, celtu un stiprinātu viena otra.

Vai ir brīži, kad savā dzīvē nejūtamies kā „auglīgs dārzs”? Kas dārza augus nomāc? Kas liek tiem nīkuļot, atņem spēku ziedēšanai? Sausums, nezāles, gaismas trūkums, vētras? Kas sievietei neļauj pilnvērtīgi uzziedēt? Kas to nomāc? Nespēks, nepiedošana, sevis nepieņemšana, pārbaudījumi?

Četros īpašos vakaros runāsim par to, kas sievietes sirdij neļauj un traucē ziedēt, ar ko tā savas dzīves laikā sastopas, kas atņem spēku ziedēšanai un kur gūt spēku, lai tā atkal uzziedētu. Vakara programmā: kafija, mūzika, pārdomas par tēmu, saruna ar vakara viesi par viņa stāstu, lūgšana.

Un Tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst.

– Jesajas 58:11

Četru vakaru cikls "Iziet caur sāpju ēnu, lai uzziedētu"

14.02 | pl. 18:00 – Uzziedēt caur sevis pieņemšanu

13.03 | pl. 18:00 – Uzziedēt caur pārbaudījumiem

17.04 | pl. 18:00 – Uzziedēt caur piedošanu (ir pieejamas audio ieraksts)

29.05 | pl. 18:00 – Uzziedēt caur nespēku (būs pieejams audio ieraksts)

Vairāk informācijas rakstot Baibai (20334111)

Norises vieta

Draudze Cerība Tukumā, Tukums, Pils iela 11, LV-3101

Lūdzam ņemt vērā, ka pasākuma laikā notiks tā filmēšana un fotografēšana. Draudze “Cerība” un programmas dalībnieki, ar organizatoru atļauju, šo materiālu izmantos mārketinga nolūkos (piemēram, publicējot Cerības Facebook kontā, iekļaujot to www.ceriba.lv tīmekļa vietnē u.tml.)

Šis ir privāta rakstura pasākums, kas tiek organizēts privātā teritorijā. Pasākuma saturs nav publiski pieejams, pasākuma gaitu un saturu bez organizatoru iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav atļauts publiskot, publicēt vai kā citādi atspoguļot plašsaziņas līdzekļos. Pasākuma laikā nav atļauts fotografēt, filmēt, veikt audioierakstu, vai kā citādi ar tehniskiem līdzekļiem fiksēt pasākuma norises gaitu vai saturu. Pieredzes stāsti, kas tiks publiskoti uzstāšanās laikā, ir lektoru privātais intelektuālais īpašums, uz ko tās autoriem ir ekskluzīvas personiskās un mantiskās autora izņēmuma tiesības. Nav atļauta jebkāda iepriekš ar organizatoriem nesaskaņota publiska atsauce uz šo pasākumu, lektoru uzstāšanos vai tās saturu. Tajā skaitā bez organizatoru iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav atļautas publiskas atsauces un publikācijas tīmekļa vietnēs vai plašsaziņas līdzekļos.

Lūdzam respektēt autora drosmi ekskluzīvi šī pasākuma apmeklētājiem atklāt personīgas un sensitīvas detaļas, kā arī Latvijas Republikas likumdošanu attiecībā uz autortiesību aizsardzību. Tas īpaši attiecas uz pasākumā klātesošiem masu mediju pārstāvjiem.

Kontakti medijiem un jautājumiem: media@ceriba.lv