Sirdsdārza galerija 05.02.2021

Kas ir Sirdsdārzs?

Sirdsdārzs” ir vieta, kur kopā tiekas sievietes, lai brīvā atmosfērā dalītos par dažādām tēmām, kas sievietēm ir būtiskas, lai iedrošinātu, celtu un stiprinātu viena otra.

Vai ir brīži, kad savā dzīvē nejūtamies kā „auglīgs dārzs”? Kas dārza augus nomāc? Kas liek tiem nīkuļot, atņem spēku ziedēšanai? Sausums, nezāles, gaismas trūkums, vētras? Kas sievietei neļauj pilnvērtīgi uzziedēt? Kas to nomāc? Nespēks, nepiedošana, sevis nepieņemšana, pārbaudījumi?

Un Tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst.

– Jesajas 58:11

05.02 | pl. 18:00 – Iespēja skatīties video ceriba.lv