Misijas māceklības kurss

Sākums 10.10 | katra mēneša 2. sestdienā | klātienē vai attālināti

Mēs zinām, ka Jēzus grib apmeklēt Latvijas pilsētas un ciemus ,un vēlas sūtīt mācekļus sagatavot Viņam vietu. Neatkarīgi no Tavas šī brīža drosmes, zināšanām vai pieredzes, Tu vari būt šis māceklis!

9x sestdienas – moduļi

36 lekcijas

Šobrīd attālināti

Mēneša 2. sestdienā

“Jaunu draudžu dibināšanas kalpošana”,  biedrība “Tautas Lūgšana” un draudze “Cerība” aicina klātienē, draudzē “Cerība” vai caur tiešraidēm piedalīties Misijas māceklības kursā – praktiskām mācībām katra mēneša otrajā sestdienā no plkst. 10:00 līdz 17:20, sākot no šī gada 10. oktobra.

Deviņu mēnešu laikā dalībnieki apgūs kalpošanas pamatus vietējā draudzē, māceklību,  jaunu grupu un draudžu veidošanu, misiju, kā arī pilnveidos savas kalpošanas iemaņas.

Kurss piemērots un pieteikties aicinām ikvienu, kurš vēlas attīstīt prasmi runāt ar cilvēkiem, evaņgelizēt, organizēt un vadīt mazas kalpošanas komandas un mājasgrupas un jau šobrīd palīdzējusi dibinātu vairāk nekā 10 000 jaunu draudžu pa visu pasauli.

Materiāls ir īpaši veidots jaunas ticīgo kopienas uzsākšanai. Sākotnējais saturs runā par to, kā izpētīt sabiedrības demogrāfiju, kā izveidot jaunus kontaktus un kā pasniegt pamata Evaņģēlija Vēsti.  Saturs sniegs prasmes veidot un strādāt ar mācekļiem, mazo grupu vadīšanu un stratēģiju, lai kalpotu vietējai kopienai, pamatojoties uz tās vajadzībām.

Kursa laikā notiks interaktīvas, konkrētās jomas profesionāļu vadītas lekcijas, kas sniegs ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet praktiski mācīs, kā izpētīt un pielietot sabiedrības demogrāfiju, kā kalpot sabiedrībai balstoties uz tās vajadzībām, kā veidot jaunus kontaktus, kā demonstrēt Evaņģēliju apkārtējai sabiedrībai, tai pieejamos un saprotamos veidos, kā vadīt Bībeles studijas, kā risināt konfliktus, kā apmācīt citus līderus, kā vadīt Dievkalpojumus, kā strādāt komandās, kā sludināt, kā attīstīt stratēģiskus plānus un pat veidot kalpošanas budžetu.

LKR raidījums par kursu, draudžu veidošanu

Moduļu (lekciju) tēmas

  1. modulis | 10.10.2020 | Veselīgu draudžu dibināšana | māca: Daniels Pedraza
  1. modulis | 14.11.2020 | Dieva redzējuma izprašana | māca: Jānis Sadovskis, Daniels Pedraza
  1. modulis | 12.12.2020 | Evaņģelizācija – sagatavošanās labās vēsts izplatīšanai | māca: Marks Ozolinkevičs, Aleksejs Timošenko, Jeļena Veselova, Daniels Pedraza
  1. modulis | 09.01.2021 | Mazās grupas | māca: Vladimirs Omeļčuks (Ukraina)
  1. modulis | 13.02.2021 | Bībeles studēšanas induktīvā metode un svētruna | māca: Damaris Pedraza, Viktors Petrenko
  1. modulis | 13.03.2021 | Vadītāju bībeliskie principi | māca: Andrejs Čebotarjovs, Mihails Dmitruks, Igors Rautmanis
  1. modulis | 10.04.2021 | Mācekļu sagatavošana | māca: Pāvels Dučenko (Igaunija)
  1. modulis | 08.05.2021 | Draudzes dibināšana | māca: Daniels Pedraza, Damaris Pedraza
  1. modulis | 12.06.2021 | Nākotnes plānošana | māca: Ilmārs Ģērmanis, Garry Teja (ASV), Greg Stamm (ASV)

Kursa garīgais redzējums

“Pēc tam Tas Kungs nozīmēja vēl septiņdesmit citus un izsūtīja tos pa divi un divi Savā priekšā uz ikkatru pilsētu un vietu, kurp Viņš gribēja iet. Un Viņš tiem sacīja: “Pļaujamā daudz un strādnieku maz: tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā” /Lūkas ev. 10:1-2/

Klātienes semināra norises vieta:

Šobrīd COVID-19 izplātības ierobežošanas nolūkos ir iespēja pieslēgties tikai attālināti.

Tiešsaistes lekcijas

Tiešraidē, vietnes adrese tiks atklāta pēc reģistrācijas

Tiešsaistes nodarbības maksa 3 eur par vienu reizi

Šo misijas māceklības kursu organizē biedrība „Tautas Lūgšana”, vasarsvētku draudze „Cerība” un „Jaunu draudžu dibināšanas kalpošana”, kura arī atbild par reģistrāciju un tās personas datu apstrādi.

Vairāk informācijas par programmu pa tālruni 29296541 vai 29210283. Kontakti mediju jautājumiem: media@ceriba.lv

Lūdzam ņemt vērā, ka pasākuma laikā notiks tā filmēšana, raidīšana tiešraidē un fotografēšana. Draudze “Cerība”, lektori un “Jaunas draudžu dibināšanas kalpošana” šo materiālu var izmantot mārketinga nolūkos (piemēram, publicējot Cerības Facebook kontā, iekļaujot to www.ceriba.lv tīmekļa vietnē u.tml.)