Lekciju cikls: “Ticības pamati”

Cerība > Konferences > Lekciju cikls: “Ticības pamati”

Kā izveidot stabilu un dziļu lūgšanu dzīvi? 3 līmeņi attiecībās ar Dievu - 1. daļa - Jānis Sadovskis (06.10.2018)

Kā izveidot stabilu un dziļu lūgšanu dzīvi? 3 līmeņi attiecībās ar Dievu - 2. daļa - Jānis Sadovskis (06.10.2018)

Kā izveidot stabilu un dziļu lūgšanu dzīvi? 3 līmeņi attiecībās ar Dievu - 3. daļa - Jānis Sadovskis (06.10.2018)

Kā izveidot stabilu un dziļu lūgšanu dzīvi? 3 līmeņi attiecībās ar Dievu - 4. daļa - Jānis Sadovskis (06.10.2018)

Jauns radījums, svēttapšana, svēta dzīve, grēks un tā sekas - Ilona Balode (14.10.2018)

Cilvēka uzbūve: gars, dvēsele un miesa - Egija Zernova (21.10.2018)


Svētais Gars: Svētā Gara kristības, dāvanas, augļi - Anita Ozola (28.10.2018)

Draudze kā Kristus līgava, karaspēks, svēto sadraudzība, miesa. Draudzes "Cerība" vīzija, vērtības, mērķi - Jānis Sadovskis (04.11.2018)

Draudzes svētkalpošanas - ūdenskristības, bērnu svētīšana, iecelšana kalpošanā un roku uzlikšana - Jānis Sadovskis (11.11.2018)

Kā vadīt un paklausīt valdībām un varām - Anita Ozola (25.11.2018)

Dieva prāts finansēm - sēšanas - pļaušanas princips - Renāte Krasmane (02.12.2018)

Mājas grupas - Jānis Sadovskis (09.12.2018)

Veselīgas draudzes 10 garīgie principi un draudzes darba izvērtēšana - 1. daļa - Daniels Pedraza (16.12.2018)

Veselīgas draudzes 10 garīgie principi un draudzes darba izvērtēšana - 2. daļa - Daniels Pedraza (16.12.2018)