Ko par latviešu zīmēm un simboliem saka Bībele?

Seminārs notika 2018. gada 17. jūnijā.

Mūsdienās ik uz soļa saskaramies ar modernā dizainā ietvērtām latviskajām zīmēm – kreklos, mēbelēs, aksesuāros. Bet kādu spēku tās nes? Vai par senlatviešu zīmēm ko saka arī Bībele? Vai kristietim vajadzētu ar viņām aizrauties? Īsā atbilde ir: nē – kristietim vajadzēt apzināti nesaistīties ar senlatviešu rituāliem un simboliem, jo šīm lietām ir garīgs spēks.

Lai palīdzētu izprast šīs lietas, ikviens ir aicināts noskatīties semināra video ierakstu. Semināra mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt šķēršļus, kas traucē tuvoties Dievam un ieraudzīt lietas, caur kurām mūsu dzīvēs var ienākt okultisma sekas.

Lekcijas laikā uzzināsiet par latviešu zīmēm, to nozīmi un sākotnējo jēgu. Dzirdēsiet par simbolu vietu senlatviešu tradīcijās un to mūsdienu ietekmi. Lektore pieskarsies tādām tēmām kā: elku birzes, senās svētvietas un arvien populārāko svētku svinēšanu tajās. Dzirdēsiet par senlatviešu svētkiem, no kuriem daži tiek svinēti arī mūsdienu kultūrā, nemaz nenojaušot to patieso nozīmi. 

Lektore par latviešu tradīcijām Gunta Skreija

Semināra lektore: Gunta Skreija

G. Skreija ir Kristīgās padomdošanas skolas lektore, vasarsvētku draudzes kalpotāja. Lektore ikdienā māca par Biblisku skatījumu uz senlatviešu zīmēm, rituāliem, to ietekmi. Skreija ir īpaši iedziļinājusies senlatviešu pagānu simbolos, piekoptajās praksēs, to garīgo spēku, kā arī mūsdienu izpausmēm. Kalpotājai ir desmit gadu pieredze individuālajā kalpošanā.

Pasākuma gaitu un saturu bez organizatoru iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav atļauts publiskot, publicēt vai kā citādi atspoguļot plašsaziņas līdzekļos. Nav atļauta jebkāda iepriekš ar organizatoriem nesaskaņota publiska atsauce uz šo pasākumu, lektores uzstāšanos vai tās saturu. Tajā skaitā bez organizatoru iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav atļautas publiskas atsauces un publikācijas tīmekļa vietnēs vai plašsaziņas līdzekļos.