Lūgšanu kambara noslēpumi

Seminārs par personīgām attiecībām ar Dievu | 06.05.2018 | Jānis Sadovskis

“Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev.”

Bezmaksas seminārs notiks 6.oktobrī plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā,  Nometņu ielā 31, draudzes “Cerība” telpās.

Pieteikšanās pa tālruni 29296541. 

Seminārā dzirdēsim:

  • Kā izveidot stabilu un dziļu lūgšanu dzīvi.
  • Trīs līmeņi attiecībās ar Dievu.
  • Kāpēc un kā gavēt?
Mācības par regulārām lūgšanām un personīgām attiecībām ar Dievu

 Semināra lektors: Māc. Jānis Sadovskis

Mācītājs Jānis Sadovskis ir pārliecināts, ka personīga Dieva pazīšana un personīgas attiecības ar Jēzu ir kristieša dzīves svarīgākā sastāvdaļa. Lektors ir veltījis pēdējos desmit gadus tēmas dziļākai izpētei. Mācītājs regulāri vada mācības, seminārus un sludina par šo tēmu draudzē un Kristīgajā radio.

Lūdzam ņemt vērā, ka semināra laikā notiks tā filmēšana un fotografēšana. Draudze “Cerība” šo materiālu izmantos mārketinga nolūkos (piemēram, publicējot Facebook profilos, iekļaujot to ceriba.lv tīmekļa vietnē u.tml.).

Uz semināru ielūdz biedrība “Tautas lūgšana” un draudze “Cerība”.