Ja Tev ir 16 – 27 gadi un Tu vēlies garīgi pieaugt, iepazīt Dievu, saņemt atbildes uz tev aktuāliem jautājumiem un jau jaunībā kļūt par svaidītu kalpotāju, “MIDI laiks” ir priekš Tevis. Arī ja neesi precīzi šajā vecuma grupā, tāpat esi aicināts pievienoties.

MIDI notiek trīs reizes mēnesī, otrdienās plkst. 18.30. Ieeja ikvienam bez maksas.

Vakars sastāv no sadraudzības, slavēšanas, kāda dalībnieka sagatavota vārda un mācītāja lekcijas.

Ko nozīmē “MIDI laiks”?

M– meklēt, I – iepazīt, D – dzirdēt (Dievu), I – izdarīt  laiks

Cilvēki zaudē ticību vai garīgi stāv uz vietas  bieži tādēļ, ka nesaņem atbildes uz personas tā brīža garīgajām vajadzībām vai aktuālajiem praktiskajiem jautājumiem.

Sabiedrībā un draudzē cilvēki dalās dažādās grupās – seniori, pusaudži, neprecētie, jaunie kristieši, vadītāji, jaunieši, u.c. Katrai no šīm grupām ir jāsaņem atbildes uz savam garīgajam  līmenim un dzīves situācijai atbilstošiem jautājumiem. Ja tas tā notiek, cilvēks aug garīgi un kārto dzīvi  atbilstoši Dieva gribai.  Ar dievkalpojumiem vieniem pašiem ir par maz, jo tur Dievs runā uz draudzi kopumā, par garīgiem principiem, lietām, kas ir aktuālas visiem.

Dievs mūsu draudzei ir devis redzējumu par  aktīvu, efektīvu māceklību ar daudziem dažādiem novirzieniem, dažādām grupām.  Jaunieši ir viena no šīm grupām. Tie ir nākotnes līderi, profesionāļi, kalpotāji, ģimenes cilvēki tapšanas stadijā. “MIDI laiks” ir šī māceklības skola, lai atbildēju uz jautājumiem par otras puses atrašanu,  par to, kā skatīties uz karjeru, kā attiekties pret jaunību, kā augt personīgās attiecībās ar Dievu…

“MIDI” moto ir Pāvila 1. vēstule Timotejam 4: 12:  “Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā.”

Dalībniekiem mācību – jauniešu vakaru laikā ir paredzēti izbraukumi, pikniki, nometne, lokāls misijas brauciens un nelieli uzdevumi.

Tēmas

Jaunietis Dieva acīs, Gavēšanas māksla un spēks, kā atrast savu aicinājumu, seksuālo attiecību garīgā puse, 7 dzīves sfēras un kā tajās augt, finanses kristieša un kalpotāja dzīvē, kādu Dievs radīja sievieti, vīrieša aicinājums, kādas garīgās dāvanas darbojas tavā dzīvē, “kā domā – tā dzīvo” trīs domāšanas koka augļi, “MIDI laiks” izbraukums pa Tallinas atmodas pēdām, vārda spēks – “ko jūs siesiet…”, slavēšana un pielūgsme – “dziļāk par dziesmām”,  dziļums izsauc dziļumu, piedošanas iekšējā pasaule, kā pārvarēt kalpotāja “nāves spirāli”, “kas ir uzticams mazās lietās…”,  kā uzņemties atbildību,  kas ir līderis, “MIDI laiks” misija, “MIDI laiks” pikniks un daudzas citas aktuālas, taču bieži neskaidras tēmas.

Sīkāk par tuvākās ndoarbības tēmām var sekot līdzi draudzes Google kalendārā vai jauniešu Facebook lapā: fb.com/ceribasjauniesi